Register!

Quick Search

    
 

Kseniya, Khabarovsk 30 y.o. ID14437

Personal details
Name: Kseniya
Age: 30 years and 156 days
City: Khabarovsk, Russia
Marital status: Single
Registration: 10 January 2012
Zodiac Sign: Cancer
Languages: English (basic)
Children: No children
Body: Slim(slender)
Job: Student
offline 131 days
Kseniya Khabarovsk

Partner age:

27-46

« prev next »